Privatumo politika

Pardavėjas įsipareigoja laikytis šios Privatumo politikos nuostatų, o jas keičiant, informuoti apie tai internetinės svetainės azuolopakopa.lt lankytojus. Pardavėjas nurodo, kad visi internetinės svetainės azuolopakopa.lt lankytojai, pateikiantys savo asmens duomenis bet kokia forma ir būdu, sutinka, kad jie bus tvarkomi pagal šios Privatumo politikos reglamentą.

Renkamų ir tvarkomų kliento asmens duomenų rūšys:

Pardavėjas pasilieka teisę rinkti ir tvarkyti tuos kliento asmens duomenis, kuriuos jis pateikia pildydamas internetinėje svetainėje azuolopakopa.lt esančią automatinę užklausos formą, susisiekdamas su pardavėju elektroniniu paštu ar kitu būdu. Renkami ir tvarkomi gali būti šie kliento asmens duomenys:

  • vardas ir pavardė;
  • telefono numeris;
  • elektroninio pašto adresas;
  • kiti kliento pateikti duomenys. 

Kliento asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslas

Pardavėjas kliento asmens duomenis gali rinkti ir tvarkyti tik su vykdoma veikla susijusiais tikslais.

  • Išrašydamas sąskaitas.
  • Pateikdamas pasiūlymus.
  • Atsakydamas į užklausas.
  • Atnaujindamas užsakymo informaciją ir kt.

Kliento asmens duomenų apsauga ir konfidencialumo taisyklės

Pardavėjas, rinkdamas ir tvarkymas kliento asmens duomenis, įsipareigoja užtikrinti jų saugumą. Kliento asmens duomenys turi būti tvarkomi konfidencialiai, neatskleidžiant jų trečiosioms šalims ir paisant kliento duomenų saugumą reglamentuojančių įstatymų (duomenų apsaugos ir Civilinio kodekso). Taisyklių išimtys:

  • Pardavėjas turi teisę atskleisti kliento asmens duomenis trečiosioms šalims kai taip numato įstatymai;
  • Pardavėjas turi teisę atskleisti kliento asmens duomenis trečiosioms šalims, kai klientas nevykdo įsipareigojimų;

Galimi prekybos apribojimai

Pardavėjas pasilieka teisę neparduoti prekių ir nepateikti pasiūlymo klientams, kurie nenurodo šiems veiksmams atlikti būtinų savo asmens duomenų. Taip pat kilus įtarimui dėl kliento amžiaus ir galimybės savarankiškai valdyti užsakymus, klientui atsisakius pateikti šią galimybę įrodančius asmens duomenis.

Norint, kad svetainė tinkamai veiktų, būtini slapukai. Į šią kategoriją įeina tik slapukai, užtikrinantys pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo ypatybes. Šie slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos.